Certified Machinery Safety Expert dla inżyniera Pilz

Firma Pilz bardzo dużą wagę przywiązuje do jakości swoich usług. Wyraża się one nie tylko satysfakcją naszych klientów, ale także posiadanymi przez nas i naszych pracowników akredytacjami jednostek notyfikowanych. Oczywiście wszyscy nasi inżynierowie przechodzą intensywny program szkoleń wewnętrznych. Nie mniej jednak jako firma uznaliśmy, że aby w pełni ocenić posiadaną wiedzę, powinniśmy zwrócić się do niezależnych jednostek, które w sposób obiektywny ocenią nasze umiejętności. Dlatego w ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces certyfikacji kompetencji naszych inżynierów poprzez niemiecką jednostkę notyfikowaną TUV.

Ocena ta jest przeprowadzona w formie szkoleń podzielonych na różne bloki tematyczne związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem maszyn i ludzi. Szkolenia teoretyczne są uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami. Po ich zakończeniu, każdy uczestnik zdaje egzamin. Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że pierwszy z naszych inżynierów ukończył proces szkolenia i zdał egzamin końcowy. Tym samym uzyskał prawo do posługiwania się tytułem „Certified Machinery Safety Expert by TUV”. Tym samym dołączył do elity inżynierów Pilz na całym świecie, którzy mają przywilej posługiwania się tym tytułem. Traktujemy to też jako wyraźny sygnał dla naszych Klientów, że jako firma jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompetencje na najwyższym światowym poziomie. Obecnie dwóch kolejnych inżynierów rozpoczęło proces certyfikacji. Naszym długofalowym celem jest osiągnięcie stanu, w którym wszyscy inżynierowie Pilz Polska, którzy biorą udział w projektach związanych oceną zgodności maszyn w zakresie spełniania przez nie odpowiednich norm w zakresie bezpieczeństwa będą posiadali certyfikat TUV.

Data: 
poniedziałek, 28 Maj, 2012