PSENopt ... do swobodnego zabezpieczania człowieka i maszyny

PSENopt

Gdy zachodzi potrzeba aktywnej ingerencji w proces produkcji, potencjalne zagrożenie jest bardzo wysokie. Mechaniczne urządzenia zabezpieczające mogą w dużym stopniu hamować przebieg procesu. Dzięki zabezpieczającym kratom, kurtynom i zaporom świetlnym PSENopt miejsca pracy można kształtować w sposób ergonomiczny i zarazem chronić efektywnie pracowników bez ich ograniczania.

Komfortowe funkcje, takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe, otwierają szerokie możliwości optymalnego wykorzystania urządzeń PSENopt w stosowanych instalacjach. Wybierając do swojej aplikacji urządzenia PSENopt, można uzyskać lepsze zabezpieczenie palców, dłoni i ciała, dostosowane do różnorodnych zastosowań.

... dyskretni strażnicy

Ergonomiczna organizacja procesów roboczych zapewni Państwu wzrost wydajności produkcji. Pracownicy nie będą już ograniczeni koniecznością obsługi mechanicznych urządzeń zabezpieczających. Mogą skoncentrować się na swoich właściwych zadaniach i pracować szybko i efektywnie.

Dla Państwa oznacza to oszczędność na kosztach projektowania instalacji:

 • Pola ochronne, jak również potencjał detekcyjny można zaplanować w sposób dostosowany do procesów
 • Urządzenia PSENopt zapewniają oszczędność miejsca dzięki niewielkim wymiarom
 • Ze względu na wiele innych właściwości urządzenia PSENopt można łatwo integrować z instalacją, obsługiwać i konserwować.

PSENopt dla wszystkich branż i zastosowań

Za pomocą urządzeń PSENopt można w bezpieczny, efektywny i ekonomiczny sposób chronić pracowników i produkowany towar. Niewidoczne pole ochronne z promieni podczerwonych chroni niebezpieczne obszary. W przypadku przerwania promienia świetlnego natychmiast wyzwalane jest polecenie wyłączenia.

Opcje mutingu, blankingu i/lub łączenia kaskadowego otwierają szerokie możliwości optymalnego wykorzystania urządzeń PSENopt w stosowanych instalacjach. Dlatego też nadają się one dla różnych branż i zastosowań, np.

 • Prasy i tłoczniki
 • Maszyny do falcowania i cięcia
 • Centra obróbcze
 • Roboty
 • Stanowiska uzbrajania
 • Linie montażowe
 • Instalacje transportowe i przenośnikowe
 • Magazyny regałowe
 • Maszyny pakujące
 • Wtryskarki
 • Maszyny do obróbki drewna, skóry, ceramiki i tekstyliów

Inspekcja elektroczułych urządzeń ochronnych (artykuł) pobierz

Data: 
poniedziałek, 28 Maj, 2012