„Recertyfikacja CE” przy rozbudowie maszyn

„Recertyfikacja CE” przy rozbudowie maszyn

Często w naszych rozmowach z klientami końcowymi lub firmami instalatorskimi pada pytanie o konieczność „recertyfikacji CE” maszyny w przypadku jej rozbudowy. Przykładem może być rozdrabniarka, która została rozbudowana o jednostką odbierającą z systemem chłodzącym i przeciwpożarowym. W takim przypadku często firma Pilz jest partnerem consultingowym projektu.

Czy konieczne jest jednak przeprowadzenie ponownej procedury recertyfikacyjnej? Zwykle dostępne są przecież certyfikaty CE poszczególnych maszyn. Czy konieczne jest ponowne sprawdzenie ryzyk i przebudowa istniejących systemów bezpieczeństwa np.: będącej naszym przykładem rozrabniarki?
Wskazówkę można znaleźć w paragrafie §38 wskazówek do dyrektywy maszynowej

„…Assemblies of machinery are subject to the Machinery Directive because their safety
depends not just on the safe design and construction of their constituent units but
also on the suitability of the units and the interfaces between them. The risk
assessment to be carried out by the manufacturer of an assembly of machinery must
therefore cover both the suitability of the constituent units for the safety of the
assembly as a whole and the hazards resulting from the interfaces between the
constituent units.…”
Cytat powyższy będący oficjalnym dokumentem EU jest dostępny pod linkiem:
http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Machinery/Documents/guide_application_directive_2006-42-ec-2nd_edit_6-2010_en.pdf

Co powyższe stwierdzenia oznaczają w naszym przypadku?

  • Manufacturer of an assembly jest zwykle klient końcowy ze swoim działem inżynierskim.
  • Nie ma konieczności przeprowadzania całej procedury certyfikacyjnej dla poszczególnych maszyn wchodzących w skład aplikacji. Należy jednak przejrzeć istniejące dokumenty i upewnić się, że zgodność z dyrektywą i normami została zachowana w przypadku każdej maszyny.
  • Należy przeanalizować połączenie maszyn od strony funkcjonalnej i zdolność zachowania funkcji bezpieczeństwa.
  • Koncepcji bezpieczeństwa poszczególnych maszyn nie trzeba przebudowywać, należy natomiast sprawdzić wpływ połączenia na działanie funkcji bezpieczeństwa (w naszym przykładzie np.: możliwość otwarcia drzwi chroniących obszar niebezpieczny rozdrabniarki przez strugę wysokiego ciśnienia systemu chłodzącego).
  • Dodatkowo należy przeanalizować powstanie nowych ryzyk wynikłych w procesie łączenia maszyn i funkcji (w naszym przykładzie np.: ograniczenie pola widzenia operatora poprzez zadziałanie systemu gaszenia CO2, konieczne może być użycie nowych środków redukcji ryzyka, np.: zastosowanie prealarmu).

Reasumując: analiza ryzyka w przypadku rozbudowy maszyn jest zatem konieczna, nie musi ona jednak dotyczyć ryzyk przynależnych do poszczególnych maszyn. Konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka dla połączeń maszyn, konieczne jest także sprawdzenie i wyszczególnienie w raporcie zagrożeń które zostały wykryte dla poszczególnych maszyn i norm na podstawie których raport został oparty.

Data: 
czwartek, 24 Styczeń, 2013