Uwaga szkolenie ! Bezpieczeństwo Maszyn – Aspekty praktyczne

Uwaga szkolenie ! Bezpieczeństwo Maszyn – Aspekty praktyczne

Szkolenie umożliwia poznanie podstaw Bezpieczeństwa maszyn w świetle norm zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową instalacji przemysłowych, a także zapoznanie z zagadnieniami zawartymi w normach. Przeznaczone jest w szczególności dla Projektantów Maszyn, Inżynierów Elektryków, Inżynierów Automatyków, Elektryków, jak również Pracowników Utrzymania Ruchu. Szkolenie to omawia wymagania, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu, konstruowaniu lub konserwacji maszyn i systemów sterowania maszyn w środowisku przemysłowym.

W skład serii szkoleń z tematyki Bezpieczeństwa Maszyn wchodzą również szkolenia:

  • Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,
  • Projektowanie wg norm PN-EN ISO 13849-1 oraz PN IEC 62061,
  • Bezpieczeństwo Elektryczne Maszyn w Instalacjach Przemysłowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem - info@pilz.pl

Data: 
poniedziałek, 20 Sierpień, 2012